ΚΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2012, ΕΣΟ: 53291 | Fide: 42119758 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1031 6
2023Α 998 5
2022B - 2
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι