ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 05/1971, ΕΣΟ: 53298, Fide: 42132266

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι