ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/1969, ΕΣΟ: 53300, Fide: 25875400

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι