ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 53305, Fide: 42118921

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -