ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 53316 | Fide: 42114292 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1038 0
2022A 1038 0
2021B 1038 0
2021A 1038 0
2020B 1038 0
2020A 1038 0
2019B 1038 4
2019A 1057 5
2018B - 0
Παλαιότερα -