ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1994, ΕΣΟ: 53318 | Fide: 42119421

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -