ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2000, ΕΣΟ: 53327 | Fide: 42121094 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 973 0
2021B 973 0
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 0
2019B 973 0
2019A 973 8
2018B - 0
Παλαιότερα -