ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 53330 | Fide: 42122570 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1782 51
2023B 1915 48
2023Α 1327 68
2022B 1543 31
2022A 1333 34
2021B 1107 25
2021A 1051 0
2020B 1051 18
2020A 943 23
2019B 873 12
2019A 830 11
2018B - 0
Παλαιότερα -