ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 53334 | Fide: 42122376 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1076 17
2023B 1079 0
2023Α 1079 20
2022B 1077 0
2022A 1047 3
2021B 1024 7
2021A 943 0
2020B 943 9
2020A 996 12
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -