ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 53335 | Fide: 42132843 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1181 19
2023Α 1049 36
2022B 865 14
2022A 839 11
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -