ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 53335, Fide: 42132843

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -