ΣΟΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 53352, Fide: 42128757

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι