ΜΠΙΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Η/Γ: 04/1957, ΕΣΟ: 53358 | Fide: 42120330 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1178 14
2023B 1068 4
2023Α 1138 7
2022B 1101 6
2022A 1217 4
2021B 1184 0
2021A 1184 0
2020B 1184 1
2020A 1190 11
2019B 1204 0
2019A 1204 5
2018B - 0
Παλαιότερα -