ΜΠΙΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Η/Γ: 04/1957, ΕΣΟ: 53358, Fide: 42120330

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1184 0
2021A 1184 0
2020B 1184 1
2020A 1190 11
2019B 1204 0
2019A 1204 5
2018B - 0
Παλαιότερα -