ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 53365 | Fide: 42134293 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 931 0
2023Α 931 5
2022B 936 2
2022A 926 11
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι