ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 53370 | Fide: 42119197 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1173 5
2023B 1117 4
2023Α 1056 14
2022B 941 10
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -