ΚΟΣΜΑ ΧΡΥΣΑ

Η/Γ: 12/2012, ΕΣΟ: 53373, Fide: 42134340

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -