ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 53378 | Fide: 42128170 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι