ΕΥΧΕΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 53380, Fide: 42121906

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι