ΜΠΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/1976, ΕΣΟ: 53385 | Fide: 42135273 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι