ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΚΤΩΡ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 53386 | Fide: 42120420 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 4
2023B - 0
2023Α - 2
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι