ΠΑΪΖΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 09/1964, ΕΣΟ: 53388 | Fide: 42127530 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 829 0
2023Α 829 1
2022B 833 1
2022A 836 0
2021B 836 0
2021A 836 0
2020B 836 0
2020A 836 3
2019B 813 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -