ΠΑΪΖΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 09/1964, ΕΣΟ: 53388, Fide: 42127530

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 836 0
2020B 836 0
2020A 836 3
2019B 813 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -