ΛΙΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53399, Fide: 42118964

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι