ΛΙΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53399 | Fide: 42118964 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1050 5
2021B 1090 12
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι