ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 53403 | Fide: 42122457 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 837 6
2023B 841 0
2023Α 841 6
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -