ΜΗΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 53408 | Fide: 42122392 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -