ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/1989, ΕΣΟ: 53412 | Fide: 42125880 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 908 0
2023Α 908 1
2022B 911 0
2022A 911 1
2021B 923 0
2021A 923 0
2020B 923 0
2020A 923 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -