ΣΙΝΙΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 53414, Fide: 42134439

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι