ΗΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 53419, Fide: 42123755

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι