ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 53424 | Fide: 42123771 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 900 7
2023Α 872 3
2022B 873 7
2022A - 4
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι