ΛΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 53426, Fide: 42132711

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 871 2
2020A 855 10
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -