ΛΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 53426 | Fide: 42132711 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 878 0
2023B 878 0
2023Α 878 0
2022B 878 0
2022A 878 0
2021B 878 2
2021A 871 0
2020B 871 2
2020A 855 10
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -