ΤΟΥΜΠΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 53428, Fide: 42103495

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1019 0
2020B 1019 7
2020A 985 7
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -