ΝΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΛΙΟΣ

Η/Γ: 04/1992, ΕΣΟ: 53438 | Fide: 42120438 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -