ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/1977, ΕΣΟ: 53439 | Fide: 42121434 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -