ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53440 | Fide: 42121191 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 930 8
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -