ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 53445, Fide: 42121400

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -