ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53448 | Fide: 42121418 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 810 1
2023B 830 5
2023Α - 2
2022B - 2
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -