ΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 53449, Fide: 42121388

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -