ΒΑΣΑΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 53450, Fide: 42138876

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -