ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 53453, Fide: 42121361

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 946 0
2021A 946 0
2020B 946 0
2020A 946 0
2019B 946 5
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -