ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 53454 | Fide: 42112958 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 870 16
2023Α 847 10
2022B 878 9
2022A 811 8
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -