ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 53454, Fide: 42112958

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -