ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 53455 | Fide: 42112966 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -