ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 53455 | Fide: 42112966 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1100 0
2023B 1100 13
2023Α 1108 8
2022B 1098 12
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -