ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 53463 | Fide: 42124247 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1074 14
2022A 1195 9
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -