ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 53465, Fide: 42121396

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -