ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η/Γ: 07/1995, ΕΣΟ: 53474, Fide: 42128528

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1318 0
2021A 1318 0
2020B 1318 7
2020A 1375 0
2019B 1375 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -