ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η/Γ: 07/1995, ΕΣΟ: 53474 | Fide: 42128528 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1318 0
2023Α 1318 0
2022B 1318 0
2022A 1318 0
2021B 1318 0
2021A 1318 0
2020B 1318 7
2020A 1375 0
2019B 1375 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -