ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/1987, ΕΣΟ: 53475, Fide: 25893440

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1178 0
2020B 1178 0
2020A 1178 0
2019B 1178 8
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι