ΚΑΠΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Η/Γ: 11/2000, ΕΣΟ: 53484 | Fide: 42120918 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1014 0
2023Α 1014 2
2022B 1031 0
2022A 1031 2
2021B 1009 2
2021A 943 0
2020B 943 3
2020A 927 8
2019B 898 7
2019A 880 5
2018B - 0
Παλαιότερα -