ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Η/Γ: 09/2000, ΕΣΟ: 53487, Fide: 42120969

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1173 10
2020A 997 16
2019B 987 12
2019A 913 5
2018B - 0
Παλαιότερα -