ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Η/Γ: 09/2000, ΕΣΟ: 53487 | Fide: 42120969 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1237 3
2023Α 1247 4
2022B 1246 24
2022A 1176 2
2021B 1158 8
2021A 1173 0
2020B 1173 10
2020A 997 16
2019B 987 12
2019A 913 5
2018B - 0
Παλαιότερα -