ΤΟΥΤΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η/Γ: 03/1996, ΕΣΟ: 53493, Fide: 42129117

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -