ΜΙΧΑΪ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 53499, Fide: 42132371

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι