ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 53500, Fide: 42118956

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι