ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 53500 | Fide: 42118956 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι