ΑΜΟΡΕΤΤΟ ΕΡΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 53503, Fide: 42120128

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι