ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

Η/Γ: 09/1994, ΕΣΟ: 53505 | Fide: 42143250

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -